لیست اعضای باشگاه

ردیف

 

نام و نام خانوادگی مسولیت
۱.

 

جناب ابوالفضل تقدسی مربی و آمادگی جسمانی
۲.

 

سرکارخانم مریم محمودی مربی و آمادگی جسمانی
۳.

 

جناب هادی میرجلالی کارگروه طبیعت گردی
۴.

 

جناب محمد محمدیان کارگروه حقوقی و انظباطی
۵.

 

جناب علی علی آبادی کارگروه بانوان
۶.

 

جناب سعید محمدیان کارگروه هیمالیا نوردی
۷.

 

جناب مجید معصومی کارگروه صعودهای برون مرزی
۸.

 

جناب پویا مرادی کارگروه تدارکات
۹.

 

جناب میثم امیر احمدی کارگروه دوچرخه کوهستان
۱۰.

 

سرکار خانم ملیحه نظری کارگروه روابط عمومی و فضای مجازی
۱۱.

 

جناب جواد شکبیا کارگروه کوهستان
۱۲.

 

جناب حسن شکیبا یی کارگروه پیشکسوتان
۱۳.

 

جناب بهزاد شکیبا یی کارگروه دره نوردی و غار نوردی
۱۴.

 

جناب حامد خوشمرام کارگروه امداد کوهستان
۱۵.

 

جناب سعید معصومی کارگروه اسکای رانینگ
۱۶.

 

سرکار خانوم بهناز جباری دبیر باشگاه
۱۷.

 

جناب حسین خاکدوست کارگروه همگانی
۱۸.

 

جناب بهزاد سهرابی کارگروه محیط زیست
۱۹.

 

سرکار خانوم مهدیه عبدالهی کارگروه فرهنگی و هنری
۲۰.

 

جناب رضا کیخسروی کارگروه آموزش
۲۱.

 

جناب حسین نجاراف کارگروه کویر نوردی