فصل پاییز

به نام خالق کوهستان زیبا
گزارش برنامه صعود به عروس قلل ایران سبلان زیبا
بعد از صعود قله کمال تیم ٢٢نفره اعضاء باشگاه گرشا در ساعت ١٣روز چهارشنبه ١۴مهرماه به سمت شابیل که در ۵٠کیلومتری مشگین شهر و ٢۵کیلومتری لاهرود قرار دارد حرکت کردند،شابیل نقطه استارت صعود به قله سبلان (ساوالان) است که دارای چشمه آب گرمی که از دامنه سرچشمه میگیرد و پارکینگ لندرورها برای کوهنوردان می‌باشد.
به دلیل مه زیاد در مسیر اتوبوس به آرامی مسیر را طی میکرد و با توجه به توقف برای نماز در شهر لاهرود در ساعت ٢٠:٣٠دقیقه شب به شابیل رسیده و چون از قبل جان پناه و لندرور هماهنگ شده بود به سرعت با ۴دستگاه لندرور به سمت پناهگاه در ارتفاع ٣٧٠٠حرکت کردیم با توجه به مه زیاد و تاریکی شب مسیر به آرامی طی شد و بعد از یکساعت به جان پناه رسیدیم ٢اتاق از قبل رزرو شده بود و تیم گرشا بعد از صرف چایی و شام به استراحت پرداخته همچنین در ساعت ٢٢:٣٠خاموشی زده شد سپس در ساعت ۴:۴٠دقیقه صبح روز پنجشنبه بیدارباش و بعد از صرف صبحانه مختصر درساعت ۶استارت صعود زده شد و تیم با هماهنگی و توانایی کامل حرکت کردند .به دلیل صعود روز قبل در ارتفاع ۳۷۰۷ متر قله کمال و خواب شب قبل در جان پناه هم هوایی لازم صورت پذیرفته بود .تیم به آرامی و با استراحت های منظم گام برمیداشت تا اینکه در نزدیکی قله و پلاک ١٣یکی از کوهنوردان به دلیل مشکل تنفسی تصمیم به بازگشت گرفته و چون سرپرست با ایشان همراه بودند زمانی که تنفس سنگین ایشان را ملاحظه نمودند به سمت عقبدار رفته و به ایشان اطلاع دادند طی مسیر صورت پذیرد تا خود ایشان با کوهنورد گرامی به پایین باز گردند در نزدیک پلاک ١۵ و بعد از طی ٢٠٠متر در زمانی که برای استراحت توقف داشتند سه نفر از کوهنوردانی که به سمت پایین در حرکت بودند توسط سرپرست مشاهده و کوهنوردی که از لحاظ تنفسی مشکل داشتند با ایشان همراه شده تا به سمت جان پناه رفته و استراحت کامل انجام گیرد .سپس سرپرست دوباره به سمت بالا حرکت کرده و در نزدیکی سنگ محراب به تیم اصلی رسیده و بین ساعت ١١:٣٠تا١٢ظهراعضاء تیم گرشا قله زیبای سبلان با ارتفاع ۴٨١١متر را صعود و به گرفتن عکس یادگاری پرداختند به دلیل دمای منفی٢٠روی قله و شرایط سخت و سردی هوا و ‌وزش باد شدید ( ۴۵ کیلومتر بر ساعت ) با صلاحدید سرپرست تیم به پایین هدایت شد و بعد از سنگ محراب و در نزدیکی پلاک ١١به استراحت و صرف تنقلات پرداختند در ادامه با استراحت های بیشتر و کوتاه ،مسیر طی شد تا فرایند کاهش ارتفاع به درستی صورت پذیرد تا تیم دچار مشکل نشود درنهایت درساعت ١۵:٣٠تمام تیم به جان پناه رسیده و با هماهنگی از قبل با راننده های لندرور وسایل اضافه برداشته شده و بعد از حدود یک ساعت در ساعت ١۶:۵٠به شابیل رسیدیم طبق برنامه ریزی قبلی تا ساعت ١٨اعضاء تیم از آب گرم استفاده کرده و در ساعت ١٨:٢٠به سمت اردبیل برای صرف شام رهسپار شدیم وبعد از صرف شام به سمت سبزوار عزیمت نمودیم و نهایتا در ساعت ١۶عصر روز جمعه برنامه با سلامتی به پایان رسید و برگ زرین دیگری برای باشگاه کوهنوردی و دوچرخه گرشا رقم خورد.
اعضاء تیم :
جناب تقدسی سرپرست
جناب خاکدوست جلودار
جناب تشکری عقبدار
جناب کسرایی عقبدار
جناب دشتبان عقبدار
جناب فرساد امدادگر
جناب ربانی
جناب میرنژادی
جناب خاکشور
جناب میرجلالی
جناب موسوی
جناب زینعلی
جناب غلامی
جناب محمودی زاده
جناب دولت آبادی
جناب هدایتی
جناب قاسمی
خانم نامنی سرقدم
خانم توحیدی
خانم کرابی
خانم عبدالهی
خانم جباری تهیه گزارش

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

به نام خالق کوهستان زیبا
گزارش برنامه صعود به قله کمال(منطقه سهند)
طبق زمان بندی قبلی باشگاه گرشا،٣١نفر از اعضاء با تمرینات مداوم برای تاریخ ١۵مهر ماه آماده صعود به بام ایران بودند،تا روز شنبه که طبق گزارش هواشناسی مناسب صعود اعلام شده بود ولی از روز یکشنبه به بعد وزش باد با سرعت ۵٠کیلومتر به بالا در منطقه پیش بینی شده بود که اعزام تیم به صلاح افراد نبود بنابراین بعد از مشورت کارگروه هابرنامه به سهند و سبلان تغییر یافت و چون برخی از بزرگواران تیم به تازگی از صعودبه سبلان بازگشته بودند از همراهی تیم منصرف شده و تیم با ٢٢نفر برای صعود به قلل منطقه سهند و سبلان بسته شد با برنامه قبلی تیم در عصر روز دوشنبه ١٢مهرماه به سمت منطقه سهند عزیمت نمود و چون روز چهارشنبه هوای قله سبلان مناسب صعود نبود بنابراین ابتدا برنامه منطقه سهند و قله شاخص آن کمال در دستور کار تیم قرار گرفت.ساعت ٨شب تیم با یک دستگاه اتوبوس ویژه به سمت پیست اسکی بستان آباد از شهرستان های آذربایجان شرقی حرکت نمود و با توقف های بین راهی جهت خرید و نماز بعد از حدود ١٩ساعت در ساعت١۶عصر به منطقه رسیده و چون زمان مناسبی برای صعود نبودبا صلاح‌دید سرپرست قرار بر این شد که با برپایی چادرها به استراحت و صرف غذا پرداخته و صبح روز بعد صعود صورت گیرد .از قبل با اطلاعاتی که از هواشناسی به دست امده بود بیم شب سرد و سختی زده شد و همچنان سرعت باد در آن لحظه حدود ۴۵کیلومتر بر ساعت بود با تلاش همنوردان و سرپرست برنامه کمپ برقرار شد و چادرها برپا گشت و پس از استقرار تیم در چادرها به صرف چایی و نهار پرداخته و در ساعت ١٩:٣٠خاموشی زده شد ساعت ٢٣سرپرست برنامه با صدای شلاق یکی از چادرها به بازرسی کمپ پرداخته و متوجه این شدند که بندمیل چادر بر اثر وزش باد پاره شده بنابراین وسایل همنوردان با سرعت جمع شده و نفرات به داخل اتوبوس هدایت شدند.در ساعت ۵صبح بیدارباش زده شد و پس از جمع آوری چادرها و صرف صبحانه مختصر تیم در ساعت ٧به سمت قله کمال رهسپار شد بعد از یک ساعت وزش باد بالای ۴۵کیلومتر کاملا مشهود بود و در برخی زمان ها حفظ تعادل اعضاء را به هم میزد ولی تیم با آمادگی کامل در ساعت ٩:۴٠دقیقه صبح موفق به صعود بلندترین قله منطقه سهند قله کمال با ارتفاع ٣٧٠٧متر شدند و بعد ازگرفتن عکس یادگاری و صرف تنقلات فرود صورت پذیرفت و سه نفر از اعضاء تیم با سرعت بیشتری به سمت کمپ بازگشته و زحمت تهیه چایی برای تیم را کشیده لذا برنامه صعود به قله کمال با سلامتی در ساعت ١٢ ظهر به پایان رسید و تیم بلافاصله بعد از فرود و صرف چایی سوار اتوبوس شده و به سمت منطقه شابیل در ۵٠کیلومتری مشگین شهر رهسپار شد.
اعضاء تیم:
جناب تقدسی سرپرست
جناب میرجلالی جلودار
جناب فرساد امدادگر
جناب تشکری عقبدار
جناب کسرایی عقبدار
جناب ربانی
جناب خاکدوست
جناب خاکشور
جناب زینعلی
جناب موسوی
جناب دشتبان
جناب غلامی
جناب محمودی زاده
جناب قاسمی
جناب میرنژادی
جناب دولت آبادی
جناب هدایتی
خانم نامنی سرقدم
خانم توحیدی
خانم کرابی
خانم عبداللهی
خانم جباری گزارش نویسی

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

باشگاه کوه نوردی و دوچرخه سواری گرشا سبزوار
جمعه ۱۴۰۰.۸.۲۸
گزارش صعود خطالراس گرگان
قله زبله و تل انبار
استارت بامداد جمعه از سبزوار
مقصد جاده توسکستان بعد از روستای چهار باغ سر علی آباد ساعت ۵ صبح
استارت کوه پیمایی ساعت ۶ صبح و شروع برنامه
صعود به قله زبله ساعت ۹
صعود به قله تل انبار ساعت ۱۵
اتمام برنامه پایین تر ازروستای چهار باغ ساعت ۱۷
ساعت ۲۲.۳۰ سبزوار اتمام برنامه
پیمایش ۲۱ کیلومتر
کمترین ارتفاع ۱۷۳۰
بیشترین ارتفاع۳۰۳۰
اعضای شرکت کننده ۱۹ نفر
اقایان
حسن بیدی
مرتضی تاج ابادی
سید علی طبسی
علی داوری کارگر
سید مجتبی نقیبی نسب
محمد علی بزرویی
علی کوشکی
رسول خلیلی دارینی
سید رضا طبسی
محمد صالحی ترابی
حسن قزی
موسی الرضا دشتبانی
خانم‌ها
مریم محمودی
سارا برزنونی
الهام بهرابادی
فهیمه میری
راهنما مجید معصومی فر
عقبدار امیر طبسی
سرپرست برنامه سعید محمدیان

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

صعود ۵۴ نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی و دوچرخه کوهستان گرشا به قله یامان داغی ارتفاع(۲۳۶۰ متر)

جمعه ۲۸ آبان ماه

مسیر: اسفراین، بجنورد ، آشخانه، روستای جوزک

سرقدم: آقای میرجلالی
عقبدار: آقای فاضل
سرپرست: آقای جواد شکیبا، آقای علی علی آبادی

تعداد ۵۴ نفر

واژه یامانداغ در زبان ترکی معادل کوه سخت است. ارتفاع این قله حدود ۲۳۶۰ متر و یکی از بلندترین ارتفاعات شهر بجنورد و آشخانه می باشد

این برنامه،طبق اعلام باشگاه ،درساعت ۴:۳۰ صبح جمعه ، ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ ازایستگاه های از قبل مشخص شده،شروع گردید.همه ی همنوردان سحرخیز راس ساعت اعلام شده سوار سه دستگاه مینی بوس وَن ،شدند وبعد ازگذر از چندشهرخراسان رضوی وشمالی به روستا ی جوزک که یکی از روستاها زیبای گردشگری خراسان شمالی وشهرآشخانه است رسیدیم.
ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح رانشان می داد . سرپرست برنامه آقای جواد شکیبا،بعد ازکمی صحبت ، تیم‌را به ۳‌گروه تقسیم و سرگروه ها عقب دارها وسرقدم ها را معرفی نمودند( تیم اول آقای میرجلالی ،تیم دوم آقای علی آبادی و تیم سوم آقای شکیبایی )وسفارش های لازم را بیان کردند.
تیم با حرکتی نرم و آرام در دل مسیرجنگلی به پیش می رفت.
بعدازپیمایش یک شیب ممتد و نسبتا طولانی که در بعضی نقاط درجه آن زیاد هم میشد به مسیر خود ادامه دادیم. بعد از حدود یک‌ساعت و نیم در محلی که برگ ریزان پاییزی را نشان میداد برای صرف صبحانه ایستادیم. بعد از توقف ۴۵ دقیقه ای و استراحتی کوتاه دوباره به مسیر خود ادامه دادیم. همگی آماده صعود به قله یامان داغی بودند.
طبق قرار قبلی تیم اول با سرقدمی جناب میرجلالی شامل۱۵نفرازهمنوردان،برای پیمایش سریعتر قله حرکت خود را آغاز نمودند  وبعد از گذر از مناطق بسیار چشم نواز و دیدنی وخنکای هوا ،راس ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه به قله ۲۳۶۰ متری یامان داغی رسیدیم و همنوردان دیگر هم که به دو گروه تقسیم شده بودند داشتند به قله می رسیدند.
به علت باد شدید و سرما گروه اول بعد از عکاسی وصرف چاشتی سبک به محل مینی بوس ،برگشت
ساعت ۱۶:۰۰ به محل مینی بوس ها رسیدیم .
بعدازصرف نهار و رسیدن دو گروه دیگر ،درساعت ۱۸ بعدازظهر سواربرمینی بوس ها شدیم وبه راه افتادیم وحدود ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به سبزوار و پایان برنامه ی یامان داغی باسلامتی کامل رسیدیم . که جا دارد از راهنمایی ها ،گشاده رویی و نکات ارزنده ای که درطول پیمایش ،توسط جناب شکیبایی و جناب علی آبادی ،درجهت صعود بهتر همنوردان،ارائه گردید،تشکروقدردانی شود.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گزارش صعود به “قله سنبران استان لرستان

مشخصات کلی برنامه :

نام منطقه : لرستان، ازنا ، طیان

رشته کوه اشترانکوه:
اُشْتُرانْ‌کوه مشهور به آلپ ایران رشته‌کوهی در شرق استان لرستان، جنوب شرقی دورود تا جنوب الیگودرزو یکی از بلندترین رشته‌کوه‌های زاگرس است.بلندترین قله این رشته‌کوه به نام سنبران به ارتفاع ۴۱۵۰متر است. این کوه از جمله کوه‌های جوان می‌باشد که در حدود ۳۰ میلیون سال پیش ایجاد شده‌است.

دریاچه کوهستانی و مشهور «گهر» در رخ جنوب غربی اشتران کوه واقع است.

ارتفاع قله : ۴۱۵۰ متر

ارتفاع مبدا شروع برنامه : ۱۸۰۰ متر ( روستای طیان)

تاریخ اجراء : ۱۴،۱۳،۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰

نحوه اجرا: توسط باشگاه کوهنوردی و دوچرخه گرشا

سطح برنامه : سنگین

ساعت و تاریخ حرکت سبزوار: سه شنبه شب ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۰

وسیله نقلیه : مینی بوس وَن

شرکت کنندگان :
آقایان
تقدسی
ارغوانی
تشکری
پرواسی
ارجمند
قاسمی
بلالی
مرادی
امیراحمدی

خانم ها
دلبری
محمودی
سرپرست: آقای ابوالفضل تقدسی

مدت زمان کلی پیمایش مسیر کوهپیمایی : حدود ۱۷ ساعت، ۲۶ کیلومتر

شرح اجرای برنامه:

طبق قرار قبلی همنوردان جهت حرکت ساعت ۲۲:۰۰ روز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ از جلو اداره ورزش و جوانان سبزوار به سمت روستای طیان واقع دراستان لرستان شهرستان ازنا پس از حدودا ۱۵ ساعت، درساعت ۱۴:۳۰ به روستای طیان رسیدیم.پس ازپارک خودرو در کنار خانه یکی از محلی ها صعودمان را با پوشیدن کفشها و لباس ها شروع کردیم.وپس ازپیمایش حدود ۷ کیلومتر مسیرخاکی گروه پس از حدود ۳ ساعت ونیم کوهپیمایی به پناهگاه گل گل در ساعت ۱۸ رسیدیم. بعد از توقفی کوتاه در ساعت ۱۸:۳۰ به صعود خود ادامه دادیم.
مسیر صعود از گل گل به بعد(گرده ماهی به جانپناه چال کبود) که مسیری با شیب تند و باد می باشد و پس از حدود ۳ کیلومتر کوهپیمایی و تلاش در ساعت ۲۲:۰۰ به جانپناه چال کبود رسیدیم. پس از صرف شام‌ و استراحت در جانپناه تصمیم بر این شد که شب را در جان پناه سپری کرده و صبح به سمت قله برویم.
صبح ساعت ۵ بیدار باش زده شد و پس از مرتب کردن لوازم صعود و میل کردن اندکی صبحانه ساعت ۶:۴۵ بسمت قله راه افتادیم
وضعیت برف در شیب بالای چالکبود حجم برف سنگین پودری که به ارتفاع گاهی یک متر می رسید و مسیر خوشبختانه از قبل پاکوب شده بود را پیش رو داشتیم به مسیر خود ادامه داده که در ۲۰۰متری قله هوا بورانی شده و مه غلیظی محیط را احاطه کرد و نهایتا پس از ۲ ساعت و نیم پیمایش مسیر درساعت ۹:۴۵ به قله سنبران رسیده پس از تبریک گفتن به همنوردان وگرفتن تعدادی عکس، یادی کردیم از کوهنوردان فقید خراسانی که در آذر ماه ۱۳۹۶ در اشترانکوه دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند. سپس سریعا رو به پایین حرکت کرده و در ساعت ۱۰:۴۵ به جانپناه چال کبود رسیدیم و پس استراحتی مختصر و میل کردن مقداری تغذیه مجدد به راه افتادیم و در ساعت ۱۳:۱۵ به پناهگاه گل گل رسیدیم و نهایتا پس از ۱۷ ساعت کوهنوردی و‌مسافت حدود ۲۶ کیلومتر‌ در ساعت ۱۶:۳۰ به کنار خودرو رسیدیم و برنامه ای بسیار عالی و سنگین و لذت بخش را بدون هیچگونه مشکلی با افتخار به پایان رساندیم.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

به نام خالق کوهستان زیبا
گزارش برنامه قله گر
روز جمعه ٢۶ آذر ماه در ساعت ۵:٣٠تعداد ١٩نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی و دوچرخه گرشا سبزوار با یک دستگاه ون به مقصد روستای آبرود شهرستان داورزن رهسپار شدیم .در ساعت ٧صبح پس از رسیدن به روستا پیمایش به سمت قله آغاز گردید پس از طی مسافتی دوساعته در ساعت ٩برای صرف صبحانه در جوار رودخانه به استراحتی کوتاه پرداختیم .پس از نیم ساعت ،حرکت اصلی به سوی قله آغاز و پس از عبور از مسیر های نسبتا پرشیب و دست به سنگ در ساعت ١٢قله صعود و به دلیل وزیدن باد و سردی هوا پس از گرفتن چند عکس یادگاری و استراحتی کوتاه و صرف تنقلات به پایین روانه شدیم ناهار را در کنار رودخانه صرف و پس از ساعاتی پیمایش برنامه با سلامتی کامل در ساعت ١۶به پایان رسید.
اعضای تیم
جناب شکیبا سرپرست
جناب فاضل عقبدار
جناب خاکدوست
جناب خاکشور
جناب میرجلالی
جناب هنرپیشه
جناب اژدری
جناب محمودی
جناب مروجی
جناب حنیف زاده
جناب باغانی
خانم توحیدی سرقدم
خانم کرابی
خانم برومندی
خانم نظری
خانم امیریان
خانم قنبری
خانم اتحادی
خانم جباری