سال نو را با گرشا قدرتمند آغاز کنید

برنامه چهار ماهه ابتدای سال باشگاه کوهنوردی و دوچرخه کوهستان گرشا سبزوار

سرپرست

 

مدت منطقه اجرا عنوان برنامه تاریخ ردیف
آقای تقدسی ۵الی ۱۰ سبزوار تمرین سیاکوه ۱۲/۰۱/۱۴۰۱ ۱
آقای محمدیان یک روزه سبزوار/بجنورد سریش به کوهمیش یا سالوک و آق چانقر ۱۲/۰۱/۱۴۰۱ ۲
آقای تقدسی ۱۴ الی ۲۴ سبزوار قله شاهزاده ابوالقاسم(تیم بانوان) ۱۸/۰۱/۱۴۰۱ ۳
آقای شکیبا یک روزه سرولایت قله مارکو ۱۹/۰۱/۱۴۰۱ ۴
آقای تقدسی ۱۴ الی ۲۴ سبزوار قله نظرگاه ۲۵/۰۱/۱۴۰۱ ۵
آقای محمدیان دوروزه سیستان و بلوچستان قله تفتان ۲۵و۲۶/۰۱/۱۴۰۱ ۶
آقای نجاراف یک روزه نیشابور قله گلودر ۲۶/۰۱/۱۴۰۱ ۷
آقای شکیبایی ۱۴:۳۰الی۱۹ سبزوار تمرین سنگنوردی و دره نوردی اول و پانزدهم هر ماه ۸
آقای تقدسی ۱۴ الی ۲۴ سبزوار قله نظرگاه (تیم بانوان) ۰۱/۰۲/۱۴۰۱ ۹
آقای شکیبایی یک روزه نیشابور دره پرستو ۰۲/۰۲/۱۴۰۱ ۱۰
آقای تقدسی ۱۵ الی ۲۲ سبزوار تمرین سیاکوه ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ ۱۱
آقای نجاراف یک روزه نیشابور قله بینالود و زرگران ۰۹/۰۲/۱۴۰۱ ۱۲
آقای محمدیان سه روزه داراب(فارس) دره رغز ۹و۱۰و۱۱/۰۲/۱۴۰۱ ۱۳
خانم محمودی دوروزه مشهد ارتفاعات هزارمسجد ۸و۹/۰۲/۱۴۰۱ ۱۴
آقای شکیبا یک روزه بجنورد قله سالوک و آق چانقر ۱۶/۰۲/۱۴۰۱ ۱۵
آقای تقدسی ۴ الی ۲۰ داورزن قله گر(تیم بانوان) ۱۶/۰۲/۱۴۰۱ ۱۶
آقای امیراحمدی رکاب زنی نیشابور قله فلسکه ۱۶/۰۲/۱۴۰۱ ۱۷
آقای محمدیان یک روزه اسفراین قله حاجی کلو ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ ۱۸
آقای تقدسی ۳ الی ۲۳ تربت حیدریه قله ملکوه ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ ۱۹
آقای تقدسی دوروزه سمنان قله شاهوار(تیم بانوان) ۲۹و۳۰/۰۲/۱۴۰۱ ۲۰
آقای شکیبایی دوروزه نیشابور دره کال صابونی ۲۹و۳۰/۰۲/۱۴۰۱ ۲۱
آقای میرجلالی یک روزه سبزوار آبشار طبقاتی گل گیور ۳۰/۰۲/۱۴۰۱ ۲۲
آقای محمدیان سه روزه تهران-مازندران خط الراس دوبرار ۴و۵و۶/۰۳/۱۴۰۱ ۲۳
آقای میرجلالی یک روزه سبزوار آبشار کمرتکه ۰۶/۰۳/۱۴۰۱ ۲۴
آقای محمدیان دوروزه اسفراین خط الراس شاه جهان کرکزو قلعه سفید ۱۳و۱۴/۰۳/۱۴۰۱ ۲۵
آقای تقدسی پنج روزه تبریز-اردبیل قله کمال و سبلان ۱۱الی ۱۵/۰۳/۱۴۰۱ ۲۶
آقای امیراحمدی رکاب زنی مازندران جنگل های هیرکانی ۱۳الی ۱۵/۰۳/۱۴۰۱ ۲۷
خانم محمودی دوروزه گیلان قله سماموس و سیالان ۲۵الی۲۷/۰۳/۱۴۰۱ ۲۸
آقای شکیبا یک روزه بهانگر آبشار سراچوی ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ ۲۹
آقای نجاراف یک روزه گرگان قله گاوکشان ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ ۳۰
آقای شکیبایی دوروزه سبزوار دره بفره ۲۷و۲۸/۰۳/۱۴۰۱ ۳۱
آقای محمدیان دوروزه طالقان قله شاه البرز ۲و۳/۰۴/۱۴۰۱ ۳۲
آقای میرجلالی یک و نیم روزه گلستان آبشار لوه ۳/۰۴/۱۴۰۱ ۳۳
آقای تقدسی یک روزه نیشابور قله شیرباد ۱۰/۰۴/۱۴۰۱ ۳۴
آقای شکیبا یک روزه مانه و سملقان قله قورخود ۱۰/۰۴/۱۴۰۱ ۳۵
آقای تقدسی پنج روزه کلاردشت منطقه علم کوه ۱۶الی۱۹/۰۴/۱۴۰۱ ۳۶
آقای نجاراف یک روزه مازندران قله آزاد کوه ۱۷/۰۴/۱۴۰۱ ۳۷
خانم محمودی دوروزه طبس قله نایبند ۲۳و۲۴/۰۴/۱۴۰۱ ۳۸
آقای امیراحمدی رکاب زنی مازندران جنگل ابر ۳۰و۳۱/۰۴/۱۴۰۱ ۳۹
سروران ارجمند توجه فرمایید جهت هرگونه سئوال برای سطح برنامه ها،وسایل مورد نیاز و… لطفا با سرپرست همان برنامه تماس حاصل فرمایید ضمنا امکان لغو،تغییر و جایگزینی برنامه ها با توجه به شرایط جوی وجود دارد .با سپاس باشگاه گرشا